Logo Yayasan

Arti Simbol

Berikut rincian arti simbol – simbol yang menyatu menjadi satu pada logo Khay Ming School :  

  • Obor = semangat yg tidak pernah padam
  • Bintang = terang
  • Buku = ilmu pengetahuan
  • Padi = kemakmuran
  • Pita = persatuan
  • Roda/lingkaran = dinamis (roda jaman)
  • Warna kuning = kesetiaan
  • Warna hijau = kehidupan yang harmonis
  • Warna merah = suka cita
  • Warna putih = kemurnian, ketulusan

Makna Logo

Logo Khay Ming Montessori School menggambarkan semangat yang tidak pernah padam untuk memajukan ilmu pengetahuan melalui sebuah sistem pendidikan yang dirancang dengan cermat. Pendidikan di Khay Ming Montessori School bersifat dinamis, senantiasa diselaraskan dengan perkembangan dunia dalam segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan moral adalah bagian yang juga tidak terpisahkan dari pola pendidikan di Khay Ming Montessori School. Melalui sistem Pendidikan yang berimbang itulah diharapkan timbulnya rasa persatuan yang mengutamakan ketulusan, kesetiaan dan suka cita, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Khay Ming Montessori School bertekad untuk menjadi terang bagi tanah air, bangsa dan Negara Indonesia.